רודולף מאיר - וסתי לחץ - ישן

 
 

 

 וסתי לחץ חמצן - מד לחץ כניסה 0-315 בר, מד לחץ עבודה 0-16 בר, לחץ עבודה מרבי 10 בר אצטילן - מד לחץ כניסה 0-40 בר, מד לחץ עבודה 0-2.5 בר, לחץ עבודה מרבי 1.5 בר מימן - מד לחץ כניסה 0-315 בר, מד לחץ עבודה 0-16 בר, לחץ עבודה מרבי 10 בר חנקן - מד לחץ כניסה 0-315 בר, מד לחץ עבודה 0-16 בר, לחץ עבודה מרבי 10 בר פחמן דו חמצני - מד לחץ כניסה 0-160 בר, מד לחץ עבודה 0-16 בר,לחץ עבודה מרבי 10 בר גפמ LPG - מד לחץ כניסה 0-4 בר, מד לחץ עבודה 3 בר ארגון - מד לחץ כניסה 0-315 בר,מד זרימה 0-30 בר ליטר/דקה פחמן דו חמצני - מד לחץ כניסה 0-160 בר, מד זרימה 0-32 ליטר/דקה       נקודות עבודה חמצן + אצטילן או חמצן + גפמ LPG       נקודות עבודה חמצן + אצטילן או חמצן + גפמ LPG וסתים ללחץ גבוה לחנקן - לחץ עבודה 0-25 בר, 0-60 בר, 0-100 בר, 0-150 בר וסתים ללחץ גבוה לחנקן - לחץ עבודה 0-25 בר, 0-60 בר, 0-100 בר, 0-150 בר
 

וסתי לחץ דרגה אחת
1.חמצן - מד לחץ כניסה 0-315 בר, מד לחץ עבודה 0-16 בר, לחץ עבודה מרבי 10 בר.

2.אצטילן - מד לחץ כניסה 0-40 בר, מד לחץ עבודה 0-2.5 בר, לחץ עבודה מרבי 1.5 בר.
3.מימן - מד לחץ כניסה 0-315 בר, מד לחץ עבודה 0-16 בר, לחץ עבודה מרבי 10 בר.

4.פחמן דו חמצני  - מד לחץ כניסה 0-160 בר, מד לחץ עבודה 0-16 בר,לחץ עבודה מרבי 10 בר.

5.חנקן - מד לחץ כניסה 0-315 בר, מד לחץ עבודה 0-16 בר, לחץ עבודה מרבי 10 בר.


ארגון/הליום - מד לחץ כניסה 0-315 בר, מד לחץ עבודה 0-16 בר,לחץ עבודה מרבי 10 בר.
6.גפ"מ LPG  - מד לחץ כניסה 0-4 בר, מד לחץ עבודה 3 בר, 


וסתי לחץ דרגה אחת עם מד זרימה
7.פחמן דו חמצני - מד לחץ כניסה 0-160 בר, מד זרימה 0-3 ליטר/דקה
7.ארגון - מד לחץ כניסה 0-315 בר,מד זרימה 0-30 בר ליטר/דקה

וסתי לחץ דרגה אחת עם מד ספיקה
פחמן דו חמצני - מד לחץ כניסה 0-160 בר, מד זרימה 0-32 ליטר/דקה
ארגון -מד לחץ כניסה 0-315 בר, מד זרימה 0-16 בר ליטר/דקה

9.נקודות עבודה חמצן + אצטילן או חמצן + גפ"מ LPG
וסתים לספיקה גבוהה - חמצן, חנקן וגזים אחרים
וסתים ללחץ גבוה לחנקן - לחץ עבודה 0-25 בר, 0-60 בר, 0-100 בר, 0-150 בר

וסת לחץ

וסת לחץ דגם 500-50-2
וסת לחץ שתי דרגות לשימוש במעבדות, כאשר נדרש לחץ

נמוך 0-10 בר וקבוע. הווסת בנוי כמכלול אחד ונועד לשימוש עם חמצן, חנקן, אוויר דחוס, פחמן דו חמצני וגזים אינרטיים.
• לחץ כניסה: 0-300 בר
• מד לחץ יציאה:0-1.6 בר, 0-2.5 בר, 0-4 בר, 0-10 בר, 0-16 בר.
• לחץ עבודה מרבי: בהתאם למד הלחץ.(2/3 מלחץ מרבי של מד הלחץ)

דיאפרגמה:
דרגה ראשונה - פלב"מ 302 AISI, דרגה שנייה - פלב"מ 302 AISI.
ניתן לקבל את הווסת מחומר פליז או פליז מצופה ניקל.
חיבור כניסה ויציאה : "1/4 NPT הברגה פנימית בגוף הוסת.

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר